De Hele mens - Het hele mens huis

MVNP gaat uit van heelheid. Heelheid van de mens. In onze ogen is de mens 4 dimensionaal. Er zijn 4 dimensies of menselijke behoeften die een mens kan, en misschien wel moet ontwikkelen.

De fysieke mens – lichaam. De mentale mens – hoofd. De sociaal emotionele mens – hart. De spirituele mens – ziel

Bijgaand document beschrijft de 4 dimensies en ook het belang ervan om ze in balans met elkaar te ontwikkelen. En legt uit waar de 4 dimensies elkaar ondersteunen of nog beter elkaar versterken,

De aandacht voor mensen bepaalt de kracht van de organisatie

De aandacht voor mensen bepaalt de kracht van de organisatie.

“Mensen bepalen de kracht van een organisatie.” Neem even de tijd en denk eens na over deze uitspraak? “Alles wat je aandacht geeft, groeit” Als we deze twee inzichten combineren, dan is het logische gevolg dat het management van bedrijven er goed aan doet om aandacht te geven aan hun personeel, waardoor de organisatie groeit en bloeit Zo simpel is het!?

Leergang Commerciele Vaardigheden voor advocaten, notarissen en fiscalisten

Om cliënten te werven en te binden moeten juridische professionals ook commercieel opereren. Commercieel werken vraagt klantgerichte en zakelijke vaardigheden naast de ambitie om actief met cliënten te willen werken. Met het vergezicht van een trusted partnership tussen client de  juridisch professional. MVNP verzorgt in samenwerking met Asega een Leergang voor Commerciële vaardigheden voor advocaten, notarissen en fiscalisten.

Organizational Health Check

Om te begrijpen wat er speelt in een bedrijf of een organisatie heeft MVNP een analyse tool ontwikkeld; de Organization Health Check. Door gesprekken met de mensen in het bedrijf te voeren over: Resultaten, Mensen,  Organisatie en Strategie kunnen wij vaststellen welke de Sterke punten en de Kan Beter punten zijn van het bedrijf.Op basis van deze analyse doen we aanbevelingen om de Sterke punten maximaal te benutten en het effect van de Kan Beter punten zo gering mogelijk te laten zijn.