In-House Advies, Coaching en Training

Om te begrijpen wat er allemaal speelt in een bedrijf of een organisatie heeft MVNP een analyse tool ontwikkeld; de Organization Health Check. Door gesprekken met de mensen in het bedrijf te voeren over: Resultaten * Mensen * Organisatie * Strategie  kunnen wij vaststellen wat de Sterke punten en de Kan Beter punten zijn van het bedrijf. Op basis van deze analyse doen we aanbevelingen om de Sterke punten maximaal te benutten en het effect van de Kan Beter punten zo gering mogelijk te laten zijn.


Meer weten? Download de White Paper Organizational Health Check.


Download Contact


infographic

Wat zijn de resultaten van de organisatie?

 • Omzet, winst marktaandeel, kostenstructuur, naamsbekendheid, imago, klant- en personeelstevredenheid

Welke mensen werken in de organisatie?

 • Verantwoordelijkheden & taken - Functiebeschrijvingen, kennis, instelling, de business vaardigheden (executie, innovatie, leiderschap, realties)
 • Persoonlijke ontwikkeling - Goed & kan beter analyse en projecten, beloningsstructuren, willen & kunnen analyse, carrièreontwikkeling (persoonlijkheid, talenten, ambities, profiel), opvolgingsplanning

Hoe werken de mensen samen in de organisatie?

 • Organogram - Business teams & functionele teams
 • Cultuur - Effectiviteit van gedrag, omgangsvormen, normen en waarden
 • Informatievoorziening - ‘Need-to-know, nice-to-know’, begrijpt iedereen zijn bijdrage en invloed op de resultaten
 • Beslissingsstructuren - Top-down, bottom-up, bevoegdheden en invloed
 • Klantgerichtheid - Klantenkennis, klantenpenetratie, Outside > In of Inside > Out

Waarom bestaat de organisatie?

 • Mission Statement, OGSM - Doelstellingen, strategie, plannen
 • Leiderschapsstijl - Actueel en gewenst
 • Vakmanschap - Bevlogenheid voor het vak, vakkundigheid; mensen, diensten, producten
 • Operating principles - Mensen, organisatie, strategie
 • Gedragscode - Waarden, normen

III. CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

 • GOED handhaven en verder uitbouwen
 • KAN BETER zoveel mogelijk ontwikkelen

II. EVALUATIE – GOED & KAN BETER

 • Wat vinden de mensen in de organisatie wat er goed gaat en wat zou beter kunnen?
 • Hoe wordt dit door de leiding ervaren en door het personeel? Wat zijn de raakvlakken?

Business situatie?

Wat zijn de trends, de concurrentie, de klanten, de regelgeving?

De tactiek!

Wat is de missie van de organisatie, welke strategie en plannen zijn nodig in deze business situatie?

De opstelling!

Is de organisatie in staat om de missie te volbrengen en de strategieën en plannen uit te voeren? Ontwerp van de geschikte opstelling?

De spelers!

Hebben de mensen de vaardigheden om de strategieën en plannen uit te voeren?

Team

 • Periodieke teammeetings (bv. wekelijks)
 • Follow-up scorebord gedragsdoelen
 • Follow-up business- en mensendoelen
 • Communicatie van klant-leverancier relaties; uitspreken van behoefte en verwachtingen door de teamleden onderling

Gedrag

 • Resultaten zijn het gevolg van gedragingen
 • Business- en mensendoelen omzetten in gedragsdoelen
 • Managen van gedragsdoelen door scorebord

Focus

 • Selectie va de belangrijkste doelen per periode
 • Business = uitvoering van de business plannen ; de Measures uit de OGSM
 • Mensen = uitvoering van de actiedoelen uit de persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP)

Leiderschap

 • Toewijding (commitment)
 • Vertrouwen (trust)
 • Leiden door delegeren
 • Businessontwikkeling
 • Mensenontwikkeling