Loyale medewerkers en loyale klanten!

Onze cliënten zijn op zoek naar een duurzaam voortbestaan van hun bedrijf of organisatie. Daarvoor hebben zij behoefte aan loyale medewerkers en loyale klanten. Wij geloven in de kracht van mensen. Zonder goed ontwikkelde medewerkers kan een organisatie niet voortbestaan.


Daarom ondersteunen wij onze cliënten met programma’s ter bevordering van medewerkersloyaliteit en klantenloyaliteit. Wij begeleiden mensen in hun zakelijke en persoonlijke ontwikkeling, waardoor bedrijven rendabel blijven, nu en in de toekomst.


Onze cliënten - MVNP richt zich op zeven doelgroepen:

* MKB m.n. familiebedrijven Deze bedrijven zijn veelal goed georganiseerd en zijn voornamelijk gericht op de productie van goede kwaliteit producten en/of diensten. Zij hebben de neiging om pragmatisch te denken en te focussen op de resultaten van nu. Het verhogen van vaardigheden om veranderingsprocessen te managen en klanten (intern en extern) beter te bedienen is een behoefte.


* Professional Education Deze organisaties stimuleren de persoonlijke ontwikkeling van mens en organisatie. Zij hebben behoefte aan coaches en trainers met praktijk ervaring in het bedrijfsleven en/of overheid.


* Professional Service Firms advocaten, accountants, fysiotherapeuten, tandartsen etc. Deze organisaties hebben het kenmerk voornamelijk te zijn gericht op het uitoefenen van hun vak en ontberen vaak strategische-, management- en commerciële vaardigheden, waardoor anno 2015 hun rendement onderdruk komt te staan. Professionalisering van management is een behoefte.


* Gemeentelijke Overheden– Met name gemeentelijke overheden bevinden zich in de transitie van product/dienstgericht denken (Inside > Out) naar klantgericht denken (Outside > In). Het verhogen van vaardigheden om veranderingsprocessen te managen en klanten (intern en extern) beter te bedienen is een behoefte.


* Onderwijs instellingen Het onderwijs in Nederland heeft nog veel ‘waste’ door verkeerde studiekeuze en is daardoor minder effectief en te kostbaar. MVNP heeft de visie om naast het cognitieve onderwijs aandacht (kennis en vaardigheden) te gaan besteden aan het ontwikkelen van persoonlijke ambitie (missie-visie), waarden, gedrag en instelling. Opdat leerlingen een ‘juiste’ studiekeuze en studenten een bevredigende, succesvolle loopbaankeuze maken. opdat zij een bevredigend en gelukkig leven zullen leiden.


* Zorg instellingen Deze organisaties zullen in de toekomst steeds efficiënter en effectiever moet werken om de kosten van het zorgstelsel te kunnen dragen. Het denken in de behoefte en het belang van patiënten enerzijds en anderzijds de persoonlijke effectiviteit van medewerkers zijn de grote thema’s.


* Financiële Dienstverlening Banken, verzekeraars en andere organisaties zijn continu in verandering. Digitalisering van diensten en services leidt tot verandering van diverse bedrijfsprocessen. andere teams en nieuwe werkmethoden met minder medewerkers. Dat is de situatie in deze markt. Er bestaat behoefte aan enerzijds het faciliteren van veranderingsprocessen en anderzijds aan het begeleiden van boventallige medewerkers.


Onze diensten

De Hele Mens Academie – MVNP organiseert trainingen en workshops in de Hele Mens Academie: Lichaam * Verstand * Hart * Ziel. Dit kunnen trainingen zijn via open inschrijving of voor speciale groepen. Meer weten? Academie


In-House Advies – Om te begrijpen wat er allemaal speelt in een bedrijf of een organisatie heeft MVNP een analyse tool ontwikkeld; de Organization Health Check. Wij verzorgen advies, coaching en training. Meer weten? In-House Advies


Onze partners

* Aandeelhouders – MVNP is een netwerkorganisatie met twee aandeelhouders, die samenwerken met ervaren business professionals in diverse disciplines. Onze partners zijn gepokt en gemazeld in hun vakgebieden; van leiderschap en organisatieontwikkeling tot verandermanagement en van people management en training tot persoonlijke ontwikkeling. Van strategieontwikkeling en financieel- en juridisch advies, van marketing en sales tot communicatie. Wij zijn dus multidisciplinair.


* Associate partners – zijn personen (of bedrijven), die in de bedrijfsvoering van MVNP samenwerken met de aandeelhouders in diverse projectteams en voeren gezamenlijk opdrachten uit. Deze personen hebben geen dienstverband met MVNP, maar zijn verbonden door een associate partner overeenkomst.

*Samenwerkingspartners – zijn personen (of bedrijven), die hun kennis, kunde en relaties aan MVNP ter beschikking stellen. Deze personen kunnen ad hoc opdrachten (deels) uitvoeren en/of opdrachten aandragen. Zij hebben geen dienstverband met MVNP, maar zijn verbonden door een samenwerkingsovereenkomst.

* Projectteams – MVNP werkt met projectteams om de branches en doelgroepen, waarin wij actief willen zijn, continue goed te volgen. Deze projectteams staan onder leiding van de aandeelhouders en worden gevormd uit de groep van associate- & samenwerkingspartners. Deze teams zijn verantwoordelijk voor productontwikkeling en de uitvoering van opdrachten.

Meer weten over onze partners? Partners